Správa údajov a oprávnení

Údaje používateľa spolu s pridelenými oprávneniami sú používané výhradne k poskytovaniu funkcionality, na ktorú je aplikácia určená. Aplikácia bola vytvorená platformou Effortix (https://www.effortix.com), ktorá spravuje požadované oprávnenia a zabezpečuje obsah pomocou štandardných bezpečnostných prostriedkov.