Zásady ochrany súkromia

Správa údajov a oprávnení

Údaje používateľa spolu s pridelenými oprávneniami sú používané výhradne

k poskytovaniu funkcionality, na ktorú je aplikácia určená.

Aplikácia bola vytvorená platformou Effortix (https://www.effortix.com/), ktorá spravuje

požadované oprávnenia a zabezpečuje obsah pomocou štandardných bezpečnostných

prostriedkov.